Administradors de Finques

Conegui els avantatges que té per a la seva comunitat de propietaris comptar amb un administrador de finques professional col·legiat

Administradors de finques, qué fan?

Els administradors de finques són professionals especialitzats en el sector immobiliari. Un administrador es dedica a l’administració de comunitats de propietaris i moltes vegades, també al lloguer urbà, turístic i rústic. A més, les administrador de finques són experts en el coneixement i aplicació de la legislació jurídica, laboral i administrativa de la propietat immobiliària. La figura de l’administrador de finques permet als propietaris estar tranquils i tenir la confiança que la seva propietat està en bones mans.

 

Com es prepara acadèmicament un administrador de finques?

A través de cursos universitaris propis de cada universitat. Un cop col·legiat, també es disposa d’una plataforma de formació en la qual, a més del mateix administrador de finques col·legiat, hi pot accedir el personal dels seus despatxos. Alhora s’ofereixen jornades de formació al mateix col·legi amb relació a temàtiques diverses relacionades amb tota la normativa que els diferents governs van aprovant. La formació de l’administrador de finques és contínua.

 

Quines despeses sol tenir una comunitat de propietaris?

Les despeses més habituals són: l’assegurança de l’edifici, el cost del subministrament elèctric de l’escala, servei d’aigua comunitària, manteniment i reparació dels ascensors, extintors, antenes, porter automàtic, neteja i manteniment en general dels elements comunitaris. També el pàrquing sol ser una despesa important. Per alta banda, també s’han de tenir en compte les rehabilitacions de les façanes, de les cobertes comunitàries, les réparations correspondent a la inspección técnica de l’edifici, etc.

Quines normatives de conservació de l’edifici han de complir els propietaris?

Les principals obligacions són: la ITE, que és la inspecció tècnica de l’edifici, el RIPCI o reglament de baixa tensió, que és el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, i les inspeccions periòdiques dels ascensors. Les comunitats han de complir amb aquestes obligations, dins els terminis establerts.

Principals problemes dels administradors de finques?

El deteriorament de la convivència entre els propis veïns de la comunitat, la manca de respecte i consideració tant en l’àmbit personal com respecte els elements comunitaris, la morositat, i com a rabiosa actualitat ens trobem amb la indefensió en les ocupacions de viviendes.

Què no és un administrador de finques?

Advocat

L’administrador de finques pot assessorar els propietaris sobre determinades qüestions, però no és un advocat a disposició.

~

Policia

L’administració de finques pot intervenir en conflictes entre propietaris, però no supleix les funcions de les autoritats pertinents.

i

Taquígraf

L’administrador de finques recull en acta un extracte dels assumptes més rellevants tractats en junta de propietaris, però no escriu a dictat.

Propietari

L’administrador ha de treballar perquè s’executin els acords de junta, però no és responsable d’aquests acords ni de les seves conseqüències.

Fiador

L’administració de finques tracta de mantenir la finca lliure de morositat, però no és un cobrador, tampoc un prestador.

Banc

L’administrador de finques gestiona la comunitat amb els recursos disponibles en cada moment, però no és un banc o entitat de crèdit.

Inscriu la teva Administració de Finques

7 + 9 =

W

El teu negoci formarà part d'una selecció amb les millors administracions de finques col·legiades.

W

Tindràs d'un espai personalitzat en el que oferir els teus serveis.

W

Fitxa pròpia d'empresa dins l'espai web AdministracioFinques.cat

W

Més visibilitat a Google per a la teva administració de finques.