sala de juntes

,

Cada vegada són més els administradors que opten per celebrar juntes de propietaris a les seves instal·lacions. Els avantatges de celebrar les juntes a la sala de juntes de l’administrador són moltes.

COMODITAT:

La primera i més òbvia podria ser la comoditat. Qualsevol local o sala mínimament condicionada, amb les seves corresponents cadires, és preferible a un vestíbul moltes vegades estret i poc il·luminat.

EMPATIA:

En segon lloc per una qüestió d’empatia. Cada vegada són més les persones d’edat avançada o que pateixen problemes d’esquena per a les quals no resulta recomanable romandre dempeus durant molta estona.

AGILITAT:

En tercer lloc, anar a casa de l’administrador permet al professional disposar en temps real -durant la celebració de la junta-, de tota la documentació relacionada amb la finca. Això permet donar respostes sobre la marxa envers qualsevol qüestió i agilitzar multitud de processos.

MILLOR SERVEI:

En quart lloc, celebrar la junta en una sala amb projector o similar, permet a l’administrador de finques mostrar als propietaris imatges sobre obres, projectes, incidències o propostes relacionades amb la finca. I que tothom pugui veure-les al mateix temps.

En definitiva, per un administrador de comunitats, habilitar una sala de juntes que ofereixi als propietaris tots aquests avantatges, demostra inequívocament el seu propòsit per proporcinar un servei de nivell superior.

Alguns propietaris podrien percebre com a  inconvenient el fet d’haver de desplaçar-se a les instal·lacions de l’administració de finques, però tenint en compte els molts avantatges i donat que les juntes de propietaris normalment es celebren tan sols una vegada a l’any…

fora intel·ligent plantejar objeccions?