El departament de Gestió de i Administració de Finques se n’ocupa de l’administració d’immobles, assegurant el bon funcionament i aprofitament dels edificis.