Barcelona Finques

Plaça Francesc Macià 7, Planta 10,
C.P. 08029 Barcelona

 

El nostre objectiu principal és la reducció de costos, mantenint la qualitat dels serveis dels què gaudeix la Comunitat, però optimitzant al màxim l’import pagat pels mateixos.

A cada client li és assignat un gestor professional que atén la Comunitat en totes les necessitats pròpies de l’administració, girant visites periòdiques a la finca.

Serveis

W

Comptabilitat per cada Propietari, actualitzada a el dia.

W

Gestió d'incidències mitjançant seguiment informàtic.

W

Nòminas i assegurances socials

W

Equip jurídic propi.

W

Equip tècnic. Incidències, gestions i obres.

W

Equip d'industrials.

13 + 13 =