Fincas Jordán

Ctra. Antigua de Valencia, 52, Local, Badalona, 08914 (Barcelona)

 

La nostra Administració de Finques a Badalona gestiona més de 200 comunitats a la ciutat. Oferim un servei que cubreix totes les seves necesitats, des de la gestió diària i els serveis de manteniment fins a la tramitació de subvencions.

Mitjançant el nostre servei de mediació, resolem conflictive entre veïns, comprenent a cadascuna de les parts implicades, amb l’objectiu de trobar acords amistosos que ajudin a millorar la convivència veïnal.

Fincas Jordán

W

Revisió, anàlisi i determinació de la situació inicial de la Comunitat de Propietaris.

W

Gestió i tràmit d'incidències i sinistres.

W

Convocatòria i assistència a les juntes ordinàries i extraordinàries.

W

Elaborem les actes on es reflecteixen els acords adoptats en les juntes que s'han celebrat.

W

Presentació de pressupostos per a qualsevol assumpte relatiu a la conservació i millora dels elements comuns de la finca.

W

Seguiment i reclamació extrajudicial de les quotes impagades.

W

I més

6 + 1 =