Finques Futura

C / Còrsega 430, bis, 08037 Barcelona

 

Tant si necessites un administrador de finques com si necessites serveis de gestió de comunitat de propietaris, a Finques Futura vetllarem pels interessos i la tranquil·litat de la teva comunitat de forma professional, seriosa i personalitzada. Comptem amb un equip de lletrats, especialitzats en Propietat Horitzontal al servei de les nostres comunitats.

Finques Futura

W

Comptabilitat per cada Propietari, actualitzada a el dia.

W

Finques Futura gestiona incidències mitjançant seguiment informàtic.

W

Ens encarreguem de controlar i pagar totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com altres de caràcter excepcional.

W

Realitzem el pagament de nòmines i assegurances socials dels empleats de la comunitat.

W

Incidències, gestions i obres.

W

En cas necessari, també ens encarreguem de la constitució de la Comunitat, legalitzacions de llibres d'actes i alta N.I.F.

10 + 15 =