Finques Macià

Carrer Hospital, 9-13, Local 3, 08301, Mataró (Barcelona)

 

Finques Macià administra amb compte bancari individual per comunitat, aplicació de despeses segons coeficient o parts iguals segons despesa, estudi econòmic de manteniment de l’edifici (ITE) i segons normativa administrativa actual (Certificat Digital i RGPD) , gestió i presentació fiscal. Gestió de reclamació de deutes, resolució de conflictes entre veïns, nous Estatuts a mida de les necessitats.

Liquidacions en el mateix mes del cobrament del rebut, gestió de despeses i impagats, seguiment de sinistres amb asseguradora, obres de manteniment, canvi de nom de subministraments en companyia, aplicació continuada de la legislació vigent.
Fem auditoria GRATUITA i sense compromís de la gestió actual.

Finques Macià

W

Convocatoria i assistència a les juntes de la Comunitat.

W

1 Reunió ordinària anual i en cas que sigui necessari 1 reunió extraordinària anual.

W

Pressupost anual de les despeses generals de la comunitat.

W

Resolució de conflictes entre veïns.

W

Redacció de les actes de les juntes de la Comunitat.

W

Seguiment i reclamació extrajudicial de les quotes impagades.

W

Assessorament econòmic.

7 + 8 =