Finques Nadal

Av. Martí Pujol, 61, 08912  Badalona (Barcelona)

 

Mes de 100 anys a Badalona gestionant els immobles dels nostres clients. Administradors col.legiats desde el naixement del col.lectiu d’adminstradors de finques, al llarg dels anys han encapçalat l’empresa familiar Ròmul Nadal Ramon, Josep Nadal Padró, Montserrat Nadal Padró-MªAsumpció Nadal Padró-MªDolors Riera Roura i actualment Ignasi Nadal Riera, col.legiat 4407 del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Finques Nadal

W

Convocatoria i assistència a les juntes de la Comunitat.

W

1 Reunió ordinària anual i en cas que sigui necessari 1 reunió extraordinària anual.

W

Pressupost anual de les despeses generals de la comunitat.

W

Redacció de les actes de les juntes de la Comunitat.

W

I més

5 + 12 =