KF Malgrat Gestions

Carrer de Girona, 67, 08380 Malgrat de Mar, Barcelona

 

 

KF Malgrat Gestions és una empresa jove i dinàmica que ofereix serveis relacionats amb el sector immobiliari. Demana’ns el que necessitis. L’Oficina desenvolupa totes aquelles actuacions necessàries i bàsiques per facilitar als propietaris el bon funcionament de l’administració i assessorament de la seva Comunitat de Propietaris dins del que disposa la Llei de Propietat Horitzontal i que es pot concretar en:

KF Malgrat Gestions

W

Seguiment de la Comunitat vetllant per el bon funcionament de la Comunitat, instal·lacions i serveis.

W

Atendre a la conservació i manteniment de la Comunitat disposant de les reparacions i mides que resultin necessàries.

W

Preparar i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles (pressupostos) proposant els mitjans necessaris per la seva realització.

W

Realitzar el balanç econòmic de la Comunitat i sotmetre'l a la aprovació de la Junta.

W

Convocar les Juntes que siguin necessàries, remetent a tots els propietaris la corresponent Convocatòria i posterior Acta de la Junta que es realitzi.

W

Executar els acords adoptats a la Junta de Propietaris i efectuar els pagaments i cobraments pertinents.

W

Actuar com a Secretari de la Junta i custodiar la documentació de la Comunitat.

10 + 8 =