pensament grupal en les juntes de propietaris i comunitats

Pensament grupal en les juntes

Les juntes de propietaris tenen el potencial de ser un espai on les decisions clau, que afecten la vida de tots els residents, es prenen amb consens i reflexió. No obstant això, el fenomen psicològic conegut com a pensament grupal pot sovint distorsionar aquest procés, portant a decisions no òptimes que poden tenir conseqüències negatives. El pensament grupal es produeix quan la cohesió d’un grup es valora més que la raó, conduint a una conformitat que pot ser perillosa. En aquest article, explorarem com el pensament grupal pot afectar les juntes de propietaris i quines estratègies podem utilitzar per evitar-ho.

La junta de propietaris és l’escenari perfecte per visualitzar un fenomen psicològic conegut com pensament grupal, on la pressió per a la conformitat dins d’un grup pot conduir a decisions que no tenen en compte el millor interès de la comunitat. Aquest fenomen es pot veure aguditzat quan una persona, no tan ben informada com ella creu, amb una visió limitada del contexte o directament idiotitzada, pren el control de la conversa, arrossegant la resta de propietaris cap a decisions poc avantatjoses.

Què és tècnicament el Pensament Grupal?

El pensament grupal és un fenomen psicològic on la pressió per a la conformitat dins d’un grup inhibeix la creativitat i la presa de decisions individual. Originat en els estudis de Irving Janis als anys 70, el pensament grupal es caracteritza per una sèrie de símptomes com la il·lusió de invulnerabilitat, la creença inqüestionable en la moralitat del grup, i la pressió directa sobre els dissidents. Aquest fenomen pot conduir a decisions poc analitzades i potencialment desastroses, ja que el desig de mantenir l’harmonia dins del grup supera el judici crític.

El Pensament Grupal en les Juntes de Propietaris

Dins el context d’una junta de propietaris, el pensament grupal pot manifestar-se de diverses maneres. Per exemple, si un membre del grup, amb una personalitat dominant, manipuladora i/o tòxica, proposa una nova política de gestió o una reparació costosa, la resta dels propietaris poden sentir-se pressionats a estar d’acord sense una avaluació adequada dels avantatges i desavantatges. Això es veu agreujat quan es menyspreen les veus dissidents o quan es té por de ser etiquetat com a conflictius o no col·laboradors.

Conseqüències del Pensament Grupal en la Comunitat

Les decisions preses sota la influència del pensament grupal poden tenir efectes perjudicials a llarg termini per a una comunitat de propietaris. Per exemple, la decisió de canviar d’administrador pel simple fet que aquest, en el bon exercici de la seva professió, no s’ha plegat a les formes interessades d’un determinat propietari o les seves corrupteles. O la decisió de realitzar obres costoses sense una avaluació adequada de costos i beneficis i que pot resultar en quotes extraordinàries elevades per als propietaris. A més, la presa de decisions poc reflexives pot conduir a un deteriorament de la confiança dins de la comunitat, creant un ambient de tensió i descontent.

Estratègies per Combatre el Pensament Grupal en les juntes

Per evitar el pensament grupal, és vital promoure una cultura de debat obert i crític dins de les juntes de propietaris. Algunes estratègies inclouen:

Fomentar la Diversitat de Perspectives: Assegurar-se que totes les veus, especialment les dissidents, siguin escoltades i considerades. Això pot incloure la creació d’espais on els propietaris puguin expressar les seves opinions de manera anònima.

Promoure la Crítica Constructiva: Establir normes de conducta que animin a la crítica constructiva i al debat sa, evitant així la tendència a la conformitat.

Utilització de Subgrups: Abans de prendre una decisió important, formar subgrups per explorar diferents perspectives i alternatives, i després compartir aquestes troballes amb el grup més gran.

Consultar Experts Externs: Quan sigui apropiat, sol·licitar l’opinió d’experts externs pot proporcionar una visió objectiva que ajude a contrarestar el biaix de grup.

Conclusió

El reconeixement i la prevenció del pensament grupal en les juntes de propietaris és essencial per assegurar que les decisions preses siguin en el millor interès de tota la comunitat. Implementant estratègies que promoguin la diversitat de pensament i el debat constructiu, les comunitats poden evitar les trampes del pensament grupal i fomentar un entorn més saludable i equitatiu per a la presa de decisions. Amb una aproximació conscient i deliberada, és possible transformar les juntes de propietaris en espais on la col·laboració i el respecte mútu condueixin a resultats positius per a tots.