Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i El Maresme

La Riera, 161 – 08302 Mataró

 

Els nostres gestors juntament amb els professionals dels nostres serveis d’assessoria jurídica, tècnica, fiscal i laboral, s’encarreguen de totes les gestions relacionades amb l’administració de la Comunitat de Propietaris, executant i proposant a la propietat aquelles accions que siguin necessàries per al correcte funcionament de la Comunitat, així com de les seves instal·lacions i serveis.

 

Serveis

W

Confecció i tramesa de les convocatòries de la Junta.

W

Assistència a la Junta General Ordinària.

W

Redacció de les actes de les Juntes de Propietaris. Execució i seguiment dels acords.

W

Confecció del pressupost econòmic de la Comunitat.

W

Gestió dels cobraments i pagaments a què estigui subjecte la Comunitat.

W

Atenció personal i telefònica de consultes i assessoraments.

W

Sala de reunions equipada amb tots els mitjans tècnics.

9 + 14 =